tatva

Her anın kendine has duygusu olduğunu anlatan bir kelime Tatva. Aynı müzik, aynı enstrümanla ve aynı metronomla çalınsa da her anın duygusunun çalındığı zamana ait olduğunu anlatan bu tanım, Özgür, Yunus ve Ferzan için müzik yolculuklarının teması. Tatva için çaldıkları her parça, o an sokaktan geçen insanın duygusuyla bağlantılı bir serüven. Tatva, sokakta, metroda, vapurda müziğiyle karşılaşan her insanı bu serüvende anı paylaşmaya davet ediyor.

Video